Bli ein fridomskrigar du òg!

Sjøl om begrepet «freedom fighters» nok vart litt belasta på åttitalet, er det fortsatt noko romantisk ved opprørarar og motstandsfolk. Det er ei stund sidan sist det var nokon vits i å drive å kjempe for fridom på norsk jord, men som Aksel Hennie og Vreid yndar å minne oss på, var vi både innbitte […]

2009-04-28 tir, 0004 • Stikkord: , , , • Posted in: Anbefalt • 2 kommentarer

Kom i hug Citadel Station

Look at you, hacker… A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine? SHODAN hoverer, OGG-fil Der bega Holten seg inn i den juridiske hengemyra som for tida heiter «gråsona». Det kjennest fortsatt  litt belastande å skulle kalle holtenher.no ein […]

Vi går ombord

Den hittil mystisk nøytrale Erik Holten står for første gong fram med eit politisk synspunkt! Kva kan det vera?!