Medan vi talar om persarane

Ikkje for å ta oppmerksamheita vekk frå bloggekampanjen for å stanse henginga av iranske Delara Darabi, men det var no eingong dette innlegget eg hadde forberedt i dag.

De forstår, Irans president Mahmoud Ahmadinejad er aktuell på meir enn ein front i ytringsfridomsstrida.

Her er bakgrunnen. Eg kom først over tidsskriftet Index on Censorship på skulebiblioteket medan eg gjekk på vidaregåande. Det er lenge sidan no, men den vesle britiske NGOen bak held fortsatt på. Dei har utvida fokus frå dissidentstøtte til bannskap og copyright, og magasinet deira er likare enn nokonsinne. I kveld deler dei ut sine ytringsfridomsprisar i London.

Ein av dei nominerte for prisen «The Economist New Media Award» er den iranske bloggaren Hossein Derakshan, «hoder» på http://www.hoder.com.

Han kan seiast å vera gudfaren i den iranske blogosfæren, eller «The Blogfather», og har sitte fengsla på ukjent stad sidan november i fjor. Dom er venta om ikkje lenge.

Det  overraskande her er at ingen andre enn president Ahmadinejad har bede påtalemakt og domstol spesifikt om å sjå til at rettferda skal skje fyllest i saka hans Hoder, og saka til den fengsla reporteren Roxana Saberi. Det vart for øvrig sagt tidlegare hos hildring at det er meir med han Mahmoud enn ein skulle tru. Det trur eg så gjerne. Spørsmålet mitt er: KVA er det han eigentleg meiner og driv med?

CC Marca Pasos

Som ein ser frå denne iranske nyheitssaiten er det rett nok Saberi som får mest oppmerksamheit på godt og vondt, muligens fordi ho er fotogen nok til å ha vore Miss America-finalist, eller fordi ho har vore mest på vestleg TV. Eg har ikkje sett meg så mykje inn i saka hennar, båe opplysningane har eg frå BBC.

Men det var det der med at ingen er meir nidkjære enn dei nyfrelste. Altså meg, som nyslått bloggar. Så i håp om aksept og forbrødring/søstring i bloggefellesskapet ville eg berre slå eit slag for Hoder i dag, først og fremst, sidan han er nominert til pris og alt. Eg spanderer likevel på eit bilete av Roxana fordi etnisitetsmiks er så pent.

@freehoder på Twitter.

@freeroxana på Twitter.

@Indoncensorship på Twitter.

2 Responses to “Medan vi talar om persarane”

  1. Randi Hagen Eriksrud - 22. april, 2009

    Hei, Dette er også en viktig sak å løfte frem, ved siden av Delara Darabi. Mvh, Randi Eriksrud i Amnesty

  2. Holten - 23. april, 2009

    Oppdatering: Det vart ikkje Hoder som vann i sin kategori, men anonymiseringstenesta Psiphon.

Leave a Reply