Vi går ombord

Hei, de der.

Eg heiter Erik Holten, og dette er dagen da ein svensk tingrett dømte fire menn til fengsel for uaksomt eller forsettleg å ha medverka til ulovleg krenking av opphavsrettlova. Eg har late meg prega av denne dagen.

I dag står eg fram som aktivist. Det er noko eg ikkje har mykje erfaring med (eitt år i N&U). Fram til no har eg nitidig unngått å tone flagg politisk, for å unngå at mine debattpartnarar skal tilnærme seg utsagna mine med fordommar. I dag får fana mi farge. Farga er svart, og det heraldiske motivet er glisande skalle over korslagte knoklar. Hoist Jolly Roger, ahoy!

Ja, i dag sympatiserar eg altså med Piratpartiet. Den svenske interesseorganisasjonen, veit de. Den med fleire medlemmer enn fire riksdagsparti. Det kan godt hende at eg her begår den samme feilen som har leda til domfellinga av The Pirate Bays svenske bakmenn. Dei har eplekjekt vaia piratbanneret høgt over aktivitetane sine. Dette har gjort dei eit naturleg mål for provoserte havarar av «immatrielle rettar», sjøl om TPB har etter måten lita betydning for illegal kopiering alt i alt. Dei hadde gjort det likare om dei hadde lista seg stilt på tå når dei skulle ut og sjørøve. Men eg er no vorten overtydd om at Anders Rydell har rett i at det rustast opp i frontane i strida. Eg vervar meg no som frivillig.

Eg vil kjempe mot den noverande åndsverkslova. Eg vil kjempe mot det internasjonale patentvesenet. Eg er overbevist om at vi vil få eit likare samfunn når retten til monopol på abstrakte tankar og idéar er fjerna. Eg er blitt abolisjonist. Dette er nok ein konsekvens av at eg ser meg sjøl som ein hardline ytringsfridomsmann.

Det er så mykje eg har lyst til å skrive.

Men sidan eg har mest lyst til å vera aktuell, og DNA har landsmøte no rett etter GoOpen-konferansen, vil eg sjå litt på korleis arbeidarpartistane handterer problemstillinga. Olemic Thommesen (H) har rett når han i samband med Høgres antipiratseminar på Stortinget onsdag 15. april uttala at Regjeringa ikkje har nokon klar haldning. Og at det må finnast praktiske løysningar slik at kulturproduksjon kan fortsette. Mi meining er berre at det ikkje er samfunnets eller politikkens ansvar å finne fram til desse.

Lat meg sammenlikne med APs nestleiar Helga Pedersen, som smilande kunne fortelle frå talarstolen i dag at programkomiteen einstemmig ville fjerne statsstønaden til pelsdyrnæringa. Ueinigheita gjekk på korvidt ein skulle gjera pelsoppdrett ulovleg. Dei som Ap vil drive ut av bransjen sin med dette, skal dei få overgangsordningar? Eller må dei innsjå at tida og samfunnsopinionen har endra seg, så dei får finne ein annleis og bærekraftig næringsveg?

Kulturminister Trond Giske er sterk og klar. Han er naturlegvis på sida til kulturarbeidarane. Da helst dei større namna. Dei med kredd. Dei som faktisk får greitt med royalties. Pussig nok er dei aller aller fleste av dei profilerte antipirat-kjendisane gæmlisar.

Etter valet etlar Olemic T. seg til å bli kulturminister, meiner db.no. Kanskje derfor han har fått eigarskap til sakskomplekset. Men eg tykkjer i grunnen ikkje dette hører med til Kulturdepartementets ansvarsområde. Både presseuttalelsar om illegal kopiering og den nye digitalbibliotekmeldinga burde ha komme frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Men fornyingsminister Heidi Grande Røys har i alle fall sine ting på gang, med artikkelsamlinga og debattnettstaden Delte meninger. Eg er sikker på at Røys kanskje ville ha sett to gonger på opphavsrett i samband med politikken om digitalisering og søkbare bibliotek. I alle fall syner innlegget hennar på GoOpen at ho har skjønt meir enn Giske.

Men enn at Høgre ikkje har skjønt at marknaden her har best av å ordne seg sjøl, det fattar eg lite av. Eg var så sikker på at antitrust og fri konkurranse var faneorda for dei nykonservative, ikkje statleg vern av falittspelne arbeidsplassar.

Som Oda Rygh tvitra: «Er man tilhenger av markedskrefter så er man det, og da lar man markedet krefte platebransjen.»

Vidare lesning: Oppsummering og kommentar hos NRK Beta.

One Response to “Vi går ombord”

  1. Holten - 7. mai, 2009

    Dato 2009-05-06 klokka 13:40 gjekk Piratpartiet forbi Centern i medlemstal og vart med dette Sveriges tredje største.

Leave a Reply